Informació

La biblioteca de l’INS Josep Pla és una bibloteca puntedu des del curs 2006/2007 i poc a poc hem anat assolint alguns dels objectius proposats en el projecte de la biblioteca. El nucli al torn del qual gira tot el projecte és que volem que la nostra biblioteca sigui una biblioteca viva, dinàmica i oberta; una biblioteca de tots i totes i  que sigui un punt central en la vida del centre. 
Ja abans de ser puntedu es van començar a crear les bases sobre les quals van anar  construint la biblioteca que volíem gràcies a l'impuls dels equips directius, de l’AMPA, de les assessores del Nucli de Biblioteques i de la persona responsable de la biblioteca, pel que fa a infraestructures, esporgada, renovació  i catalogació del fons amb el programa en xarxa epèrgam. 
També vam desenvolupar el projecte comú Biblioteques Amigues amb les escoles de primària vinculades que també tenen una biblioteca puntedu: Àngels Garriga, Heura i Torrent de can Carabassa. Els resultats, que van ser molt satisfactoris i gratificants, els podeu veure a la web Biblioteques Amigues i a blog antic de la Biblioteca Josep Pla
El curs 2007/2008 va ser el curs de la difusió. La difusió del fons de la biblioteca elaborant guies de lectura i recomanant llibres; la difusió de webs interessants per a la comunitat educativa sobre diferents temàtiques i la difusió dels documents generats per la biblioteca. Vam pensar que un bloc seria la millor manera d'aconseguir-ho. 
Durant el temps que va durar el projecte vam poder anar mantenint el blog amb força entrades, vam poder portar a terme activitats molt interessants amb les Biblioteques Amigues i vam anar desenvolupant el nostre projecte de biblioteca, però un cop acabat el projecte, el Departament d'Educació va tancar l'aixeta, va retallar moltes hores de professorat i va escapçar la possibilitat de continuar el projecte de biblioteca tal com volíem. 
Sense hores de dedicació no es pot mantenir un blog prou viu, costa de col·laborar i de coordinar-se amb el professorat i s'ha hagut de tancar el projecte i la relació amb les Biblioteques Amigues. Malgrat aquesta reducció d'hores, el centre intenta, en la mesura que pot, mantenir el projecte de la biblioteca, encara que molt reduït, amb alguns dels serveis i activitats i el blog de biblioteca, encara que amb menys entrades que anteriorment.