Horari i funcionament

La biblioteca puntedu de l'institu està situada a la planta baixa i comparteix l’espai amb audiovisuals.

Té un fons de mes de 5.000 documents amb obres de consulta generals i especialitzades; literatura, treballs de recerca; vídeos i DVD.

Es cataloguen tots els documents amb el programa ePèrgam que és accessible per internet. 

Els usuaris i les usuàries poden consultar el catàleg per internet a la següent adreça: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=08044958


HORARI

De dilluns  divendres a les hores d'esbarjo de 11'15 h a 11'45 h

Dilluns, dimarts i dijous de 13'45 h a 15'15 h (s'avisarà quan comenci el servei)

FUNCIONAMENT

En horari lectiu el professorat pot treballar amb el grup classe a la biblioteca.

Cal escriure les dades de l'usuari i signar en un full per poder utilitzar els serveis de la biblioteca.

La biblioteca es regeix per la normativa de funcionament de centre, per tant, qualsevol alumne/a que incompleixi aquesta normativa a la biblioteca, pot ser sancionat per la persona responsable de la biblioteca i, si la falta és greu, no se li permetrà l'entrada durant un període de temps determinat, segons la gravetat de la falta.

Servei d'informació i consulta

Es poden consultar lliurement els llibres de la biblioteca. Un cop consultats s'han de deixar a la taula indicada i la persona responsable de la biblioteca el tornarà al seu lloc.

Des dels ordinadors de la biblioteca es pot consultar el catàleg propi com també els d'altres biblioteques.

Hi ha llibres exclosos de préstec, però es poden fotocopiar. Cal omplir un imprès per demanar les fotocòpies i s'han de pagar a la persona responsable de la biblioteca per avançat.

Es poden consultar les treballs de recerca de batxillerat de cursos anteriors.

Servei de préstec 

La persona usuària pot endur-se en préstec 3 documents durant 1 mes. Si avisa, pot obtenir una pròrroga de 7 dies.

Cal respectar els terminis de devolució, ja que un altra persona usuària pot necessitar els documents prestats.

L'alumnat de batxillerat que fa treball de recerca pot tenir els documenta en préstec més temps.

En cas de retard en la devolució, la biblioteca pot excloure la persona usuària del servei de préstec durant un temps determinat.

Cal tenir cura dels documents en préstec.

Esperem que no passi, però si l'usuari/a perd un document o el fa malbé, l'haurà de restituir.

Al'estiu es poden agafar documents fins setembre

Servei d'Internet

Els tipus de recerca a internet que es poden fer a la biblioteca han d'estar relacionats amb demandes que el professorat fa a l'alumnat: recerca d'informació i treballs que s'encomanen des de les diferents àrees o des de tutoria a ESO i a Batxillerat, i els treballs de recerca de Batxillerat.

Cal escriure en un full les dades de l'usuari d'internet, el motiu de consulta i signar.

Les sessions de consulta a internet són per a una sola persona.

Cada usuari pot disposar de l'ordinador durant una sessió de mitja hora, prorrogable si no hi ha hores reservades o persones esperant el servei.

Es pot reservar hora amb antelació comunicant-ho a la persona responsable de la biblioteca. Si passats 10 minuts de l'inici de la sessió reservada l'usuari no es presenta, la biblioteca pot assignar la reserva a un altre usuari.

L'alumnat que ho sol·liciti rebrà l'assessorament de la persona responsable de la biblioteca per accedir a la informació que necessita obtenir a internet. Si no ho fa així, la biblioteca no es fa responsable de la validesa de la informació obtinguda, ja que a internet es pot trobar informació valuosa, però també hi ha molta informació obsoleta, poc contrastada o inadequada.

Els ordinadors de la biblioteca també es poden utilitzar per realitzar altres tasques acadèmiques: com a processador de textos, per fer presentacions en power point, etc.

Com endur-se la informació dels ordinadors

Els documents realitzat es poden enviar a l'adreça de correu de l'alumne-a o gravar-los a un usb.

La biblioteca disposa d'una impressora en blanc i negre per imprimir els resultats de les consultes obtingudes a internet. Si es vol imprimir, cal enviar el document al correu de la biblioteca o lliurar l'usb amb el document.